Ďakujeme za Vašu dôveru.

Budeme Vás informovať o ďalšom postupe.